YDUS Çalışmadan Kazanılır mı? Nasıl Kazanılır?

Doktorluk mesleğinde Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ismi ile bilinen YDUS çalışmadan kazanılır mı sorusuna birlikte cevap arayacağız.

Sağlık Bakanlığı’nın eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıp fakültelerinde ve GATA’da daha ileri seviye de uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar için genellikle yılda 2 kere YDUS sınavını düzenlemektedir. Bu sınav, bazı yıllarda nadiren de olsa tek sefer de yapılabilir. Sınavı ÖSYM düzenlemektedir.

YDUS’a kimler girebilir?

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na girmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte bu şartlar;

 • Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,
 • Sınava başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,
 • ÜDS veya KPDS’den geçerli puana sahip olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
 • Devlet Memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak
 • 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayılan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlık giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olmak,
 • Ilgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun’un 35/e maddesinin “33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. ”
  hükmüne uygun olmalıdır.
 • Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.

YDUS’a Hazırlanma Kaynakları

YDUS’a hazırlanan adayların en önemli problemlerinden bir tanesi çalışma kaynağı problemidir. TUS macerasını atlatmış olan hekimler bu konuda tecrübeli olsa da, YDUS ile maceraya başlayan adaylar kaynak seçimi konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü piyasada bu alanda özel hazırlanmış sağlam temellere dayandırılmış pek kaynak mevcut değildir. Bulunan kaynaklar genellikle güncelliğini kaybetmiş olup, bi kısmı da tamamıyla TUS’a yöneliktir.

Eğer asistanlık döneminde textbook okuyan hekimler varsa, sınava hazırlanırken de bu textbooklarını hızlı bir şekilde gözden geçirebilirler.

YDUS kaynaklarını seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli husus seçtiğiniz kaynağın Harrison’a göre hazırlanmış olması gerekmektedir. Çünkü son yıllarda Harrison’da değişen bir hayli nokta mevcuttur.

Elinizde bulunan hazır textbooklar veya farklı kaynak kitaplar mevcutsa, bu kaynakların güncelliğini mutlak suretle araştırmanız gerekmektedir. Her gün gelişen teknolojik imkanlar sebebi bile bulunan veya geliştirilen yöntemlerden eski olanlara çalışmak sizin için hiçbir artı sağlamayacağı gibi sınav başarınızda büyük bir eksiye sebep olacaktır.

Mesleğinizde şu an dahiliye uzmanı olarak çalışıyorsanız, hızlı bir şekilde textbooklarınıza göz atmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Bu kaynağınız fazlasıyla yeterlidir.

YDUS’a hazırlanırken sadece kaynak kitap kullananlara ise tekrar hatırlatmak isteriz ki öğrendiğiniz bilgiler için çalıştığınız kitabın güncel olduğuna ve Harrison’a göre hazırlandığına önemle dikkat etmelisiniz.

Ersin

Napcan kiiii?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir